Español | Català | English

CUIDA LA TEVA PLATJA


La pesca a les Balears

LA PESCA EN LES ILLES BALEARS

Normes generals de la pesca recreativa a les Illes Balears
   La normativa de pesca recreativa és molt àmplia. Especifica com s'ha de pescar, on, quan, mesures mínimes de captura i un llistat de prohibició de pesca. Es poden descarregar un pdf actualitzat del 2011 elaborat per la CAIB però els ajuntaments poden elaborar ordenances que no estarien incloses en aquest document.

Document de la CAIB

En disfrutalaplaya només hem indicat les cinc platges o cales que pertanyen a una zona de protecció especial on està prohibida la seva pesca tant terrestre, en vaixell com submarina. Aquestes platges o cales són: Maioris, Delta, Cala Figuereta, s'Arenalet d'es Verger i sa Font Celada. A grans trets es pot dir que a les Illes Balears es pot pescar a tot el litoral i en aigües obertes respectant les instal·lacions portuàries, no pescar pròxims a banyistes i fixant-nos en les restriccions de les reserves marines. La pesca submarina s'ha de realitzar a pulmó lliure o nedant senyalitzant la posició amb una boia. Es pot realitzar durant el dia. Es pot pescar cada dia exceptuant les reserves marines per als que hi ha establerts diferents dies de pesca. Per a la pesca a les reserves recomanem llegir el pdf dalt indicat perquè s'estableixen talles mínimes més restrictives, prohibició de més espècies, coordenades geogràfiques limitant les zones en WGS-84 i altres detalls que no inclourem en aquest article:

Reserva Marina de la Badía de Palma      Aquesta reserva comprèn per la costa des de la Platja de Sant Antoni fins El Dorado. Es pot pescar per terra o vaixell els dimarts, divendres, dissabtes, diumenges i festius. La pesca submarina es pot realitzar dilluns, dimarts, dissabtes, diumenges i festius. La zona de protecció especial on estan ubicades les cales de Maioris i Delta no es pot pescar de cap manera.


Reserva Marina de Llevant de Mallorca   La pesca des de terra i embarcació es pot realitzar només de dia els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges. La pesca recreativa col·lectiva es pot realitzar demanant un permís especial. La pesca submarina es permet amb llicència els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges. A la zona de protecció especial no es pot pescar de cap manera.

Reserva Marina del Migjorn de Mallorca   Tant per a la pesca des de terra com a embarcació es permet la pesca cada dia excepte a la zona de Cala Figuereta i la zona de veda. La pesca submarina es permet els dilluns, dimecres, dijous, dissabtes, diumenges i festius amb un permís previ.
Reserva Marina de l'illa del Toro i les illes Malgrats   La pesca des de terra i en embarcació es permet cada dia limitant-se a una canya i tres hams per pescador però no permesa en illots. Pesca submarina queda prohibida. La pesca en embarcació només està permesa des de l'1 d'octubre al 30 d'abril.
Reserva Marina del nord de Menorca   La pesca des de terra i en embarcació està permesa exceptuant la zona de protecció especial i de veda que són la Badia de Fornells i des del Pla de Mar fins a Cala Barril. Hi ha establert un període de veda per a la pesca amb fluixa i curricà de fons i de superfície que va des del 30 d’octubre al 31 de març. La pesca submarina no està permesa. <Taula de Limitacions   Ja que hi ha moltes limitacions de la pesca, hem volgut representar totes aquestes limitacions d'una manera una mica simplificada, la taula és la següent:

Limitaciones de pescaComentaris  
Disfrutalaplaya ha realitzat un resum de les lleis generals del Govern de les Illes Balears sobre pesca recreativa. No es fa responsable de les restriccions legals. No són opinions personals i recomanem acudir a les lleis publicades davant qualsevol dubte sobre la pesca recreativa. Al final del text del pdf hi ha una bibliografia completa on es pot ampliar la informació encara que no estan especificades les ordenances municipals que poguessin haver publicat els diferents ajuntaments de les Balears.